[แบบสำรวจ] ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยแค่ไหนค่ะ

ประเมินเว็บไซต์

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

ตอบกลับ

Choice options
มีประโยชน์มากมาก มีประโยชน์มาก มีประโยชน์ ไม่ค่อยมีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์เลย
Graph display
Number of responses
1
2
0
0
0
Percentage of responses
33.3%
66.7%
0.0%
0.0%
0.0%